GDPR-anpassning av hemsidan

För att anpassa oss till GDPR som börjar gälla den 25 maj 2018 kommer alla nuvarande användares data på hemsidan raderas och senare återskapas med ny data från Båtunionens system BAS (Där endast relevant och aktuell data lagras)

Det är speciellt paragrafen nedan som framtvingar detta:

Principen om uppgiftsminimering innebär att personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det är med andra ord inte tillåtet att samla in personuppgifter för obestämda framtida behov. Insamlade personuppgifter får inte heller behandlas om de till exempel är så gamla att de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamålen.

https://www.datainspektionen.se

Observera att rensningen kommer att ske efter sista sjösättningsdatumet som är den 27 maj.

Alla medlemmar kommer att få ett mail med sina uppgifter samt ett nytt lösenord skickat till den epostadress som vi har registrerad i BAS

Läs gärna om vad vi sparar och hur vi använder er data till nedan

Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar