Gunnar Zettergren (1936 – 2017) avliden

Vår Hedersmedlem, Gunnar Zettergren, Norrby Säteri, Vidbo, avled den 16 december 2017.
Gugge, som varit medlem sedan 60-talet var djupt engagerad i båtklubben och hade i decennier hand om onsdagsseglingarna till sammans med sin hustru. När hon avled hade han svårt att ta sig till Sigtuna och onsdagsseglingarna dog så sakteliga ut.
Gugge hade en liten segelbåt, en Hurley 18, som de efterlevande nu skänker till Sigtuna Båtklubb, Ungdoms- och Jollesektionen. Vi tackar så mycket och hoppas den skall komma till användning i seglarutbildningen.

Båtklubben har gett en minnesgåva till Cancerfonden och vi skänker våra varma tankar till Gugges familj.
Styrelsen