Tänk på miljön innan ni sjösätter!

Att göra innan ni skrapar eller slipar båtbotten ren, lägg en presenning eller annat skydd under båten.

Nu finns det biocidfri hård bottenfärg som är tillåten i insjöar och Östersjön. Bättre än självpolerande färger som inte är bra för miljön, vi bör ju tänka på dricksvattnet där vi har våra båtar.

Ta hand om glykolblandat vatten innan ni sjösätter båten, undvik även oljespill på marken.

Miljöombudet i SiBK