Arbetsplikt 2020

Utdrag ur stadgarna:
2.4 Skyldigheter

Medlem med båt inom klubbens verksamhet, skall utföra arbetsplikt med det antal timmar, som beslutas av årsmötet. Klubbfunktionär är befriad från denna arbetsplikt.
Medlem skall uppdatera till klubben anmälda data så fort anledning föreligger.

Årsmötet 2016, har beslutat att det är 4 timmar som gäller för arbetsplikt.

Vi är en ideell förening och har ingen möjlighet att ha funktionärer som gör allt arbete.
Som medlem har Du ett egenansvar att utföra 4 timmars arbetsplikt. Arbetsledare/sektionsledare kan kalla till arbete.

Har du inte blivit kallad måste Du själv kontakta arbetsledare/sektionsledare.
Om du inte fullgjort din arbetsplikt debiteras du 225:- / timme.

Nytt för i år är att vi har färre grupper, SiBk, UJS, Blackan och Malmen/B11.

Din Arbetsplikt 2020 hittar du efter inloggning här.

Arbetspliktansvarig på SiBK
Bo Lilja