Märkning av båtar på varvet

Hej Båtvänner.

Jag har noterat att flera båtar som ligger på varvet saknar märkning med telefonnummer och namn.

Enligt ordningsföreskrifter skall detta göras.

Vi kommer att kontrollera märkning i mitten februari. Om märkning saknas eller är svår att se så kommer en faktura på 500:- allt enligt regelverket.

Skynda och märk hälsar

Varvsledningen genom

Klas Carlgren