Torrsättning 2020

Observera att bokningen öppnar den 1 september!

Observera att bokningen sker via BAS (Båtunionens AdministrationsSystem BAS) från och med i år!

https://bas.batunionen.se/

Inloggningsuppgifterna till BAS har skickats ut till samtliga medlemmar med en korrekt e-postadress direkt från Båtunionen.
39 personer saknade en korrekt e-postadress så meddela oss gärna din korrekta adress!

Vi kommer att kunna ta upp 16 båtar per dag.

3-4 oktober,
17-18 oktober
24-25 oktober