Kallelse till årsmöte 2021 – Digitalt

Bäste klubbmedlem: på grund av rådande pandemi kan vi inte hålla ett traditionellt årsmöte utan det blir ett webbaserat möte istället.

Datum : 25 februari 2021
Tid: kl. 19.00
Plats: Online via Zoom

Länken till mötet skickas via epost! 

Nedanstående skrivelser finns tillgängliga på klubbens hemsida www.sigtunabk.se efter inloggning

* Kallelse med årsmötesagenda.

* Resultatrapport ; Balansrapport , Budget

*. Avgifter 2021 .

* Verksamhetsberättelser för 2020 och verksamhetsplan för 2021.

* Stadgar SiBK

* Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och funktionärer

 

Välkomna till årsmötet!

Styrelsen