Debitering för nyttjande av el i hamnen utan närvaro

posted in: Egna nyheter | 0

Till dig med båt i hamnen!

 

Efter beslut på årsmötet börjar klubben nu debitera för de båtar som ligger inkopplade på landström obemannade.

Du som anmäler eller vid inspektion har landström inkopplad utan att vara vid båten kommer få e-post med meddelande att du debiteras med 500:- per påbörjad månad du ligger inkopplad. Om du inte anger annat, dvs meddelar att du kopplar ur elen, sker debiteringen till och med oktober månad.

Läs mer i årsmötesprotokollet som finns via din medlemsinloggning i BAS-K alternativt under punkt 5, Ordningsbestämmelser, i hamnreglementet som du hittar under ”organisation/reglementen/hamnreglemente”.

I hamnreglementet ser du även det kostnadsfria alternativet som kvarstår, att du tillfälligt kan nyttja el när du är närvarande vid båten.

 

//Styrelsen gm hamnkapten