Nyhet ang avgifter

Avgifter för 2022.
Det byggs fler tält i Flottvik, Årsmötet fastslog att tältytan +1 m i längd och bredd räknas som platsyta vid debitering, detta med 55:- / kvm

Gästplats ökar till 200:-/ dygn och 1000:-/ vecka.

En ny debitering är att medlem som önskar ligga med konstant el får betala
500:-/ påbörjad kalendermånad. Avtal om detta samt särskild uppmärkning som klubben tar fram skall användas.

Årsmötet fastställde dessa nya avgifter för 2022.