Med anledning av Coronapandemin har Sigtuna Båtklubbs styrelse beslutat att, vi om möjligt ska bidra till att minska risken för smittspridning.
Vid styrelsemötet den 27 april, där flertalet ledamöter deltog via länk beslutades följande.

1. Kvartalsmöten. De vanligtvis så välbesökta kvartalsmötena skjuts tillsvidare på framtiden. Istället kommer styrelsen och verksamhetsansvariga att öka informationsflödet via klubbens hemsida. Klubbmedlemmar är som alltid välkomna att kontakta båtklubben för att föra en dialog om allehanda frågor.

2. Arbetsplikt. Styrelsen beslutade att minska antalet arbetspliktiga uppdrag där det är svårt att arbeta distanserat. Av den anledningen kommer det inte att debiteras någon avgift för medlemmar som inte fått möjlighet att fullgjort sin arbetsplikt under år 2020.
De som ändå kunnat utföra sin arbetsplikt under året kan räkna den sig tillgodo under kommande år. Verksamhetsansvariga i båtklubben kommer att kalla till arbetsplikt där distansering är möjlig.

3. Vakthållning. Båtklubben uppmanar till att följa allmänna smittskydds-rekommendationer.

4. Sociala aktiviteter. Tillsvidare kommer klubbens olika sammankomster där många medlemmar samlas att ställas in och förhoppningsvis, istället skjutas på framtiden.

Styrelsen Sigtuna Båtklubb