Södertälje kanal. Planerad avstängning Saltsjöbron och E4 bron.

posted in: Båtklubben, UFS | 0
Tid: Den 28 samt 30 maj 2013 kl. 07.00 – 23.00.
Under ovanstående tid kommer Saltsjöbron samt motorvägsbron över E4 inte att hållas öppningsbara pga. underhållsarbete.

Källa: Sjöfartsverket