Märk din båt!

Nu är säsongen snart över och de flesta båtarna är torrsatta på varvet.

För att underlätta för varvspersonalen samt övriga båtägare om något händer med din båt över vintern, stöld, presenningar som blåser av mm, är det nu dags att märka upp din båt!

Märk med Namn, Medlemsnummer (framgår av fakturan) samt telefonnummer.
Observera att märkningen skall sitta synligt från ”gatorna” och gärna minst 1 m över backen så att den syns även då det är mycket snö.

Vi vill även påminna om att det endast är tillåtet att ha el och vatten inkopplat då man befinner sig i/vid båten. (Ordningsbestämmelser Varv)

Och till sist, töm båten själv, lämna inga stöldbegärliga saker kvar i båten över vintern.