Underrättelser för sjöfarande, Ufs, nu endast på webben

I 155 år har Underrättelser för sjöfarande försett handelssjöfarten, fritidsseglare och alla andra som rör sig på sjön med aktuell information. Nu upphör pappersutgåvan av Ufs och istället förbättras servicen på webben.

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida