Nya regler om båtbottenfärger 2017

Kemikalieinspektionen har inför 2017 ändrat definitionerna för användande av bottenfärg med biocid från område för ”huvudsaklig fart” till ”huvudsaklig förtöjningsplats”.
Detta innebär skärpta regler för båtägare som har flera båtplatser och där någon båtplatserna ligger i områden med restriktioner för vilken bottenfärg som får användas.

Om båten har flera förtöjningsplatser får båten bara målas med den bottenfärg som är tillåten i det område som har de strängare reglerna. Regelverket omfattar enligt representanter för KEMI endast den huvudsakliga förtöjningsplatsen och ska inte hindra transport eller genomfart. En båt med huvudsaklig förtöjningsplats i saltvatten får således gå in i ett sötvattendrag under semestern eller på väg från eller till sin vinteruppläggningsplats

På Kemikalieinspektionens (KEMI) hemsida finns en sammanställning över godkända färger.

Kemi