Valberedningens förslag

Till Sigtuna Båtklubbs årsstämma den 23 februari 2017

Valberedningens förslag
Vid årsstämman skall fyra ledamöter i styrelsen väljas för åren 2017 och 2018 och två revisorer samt revisorssuppleant väljas för år 2017.

Valberedningen föreslår till årsstämman omval av

  • Christina Schönewald
  • Fredrik Rudin
  • Rolf Stackeryd

Samt nyval av

  • Jan Luderowski

Valberedningen föreslår att som revisorer omväljs

  • Michael Harvey
  • Peter Hazelius
  • Lars-Göran Sörkuist, suppleant

Sigtuna den 7 februari 2017.

Valberedningen
Anders Glans

Valberedningen bestående av Anders Glans, Peter Aldebo samt Mikael Sellgren står till förfogande som valberedning även under 2017.