Arbetsplikt 2019

Utdrag ur stadgarna:

2.4 Skyldigheter

Medlem med båt inom klubbens verksamhet, skall utföra arbetsplikt med det antal timmar, som beslutas av årsmötet. Klubbfunktionär är befriad från denna arbetsplikt.
Medlem skall uppdatera till klubben anmälda data så fort anledning föreligger

Årsmötet 2016, har beslutat att det är 4 timmar som gäller för arbetsplikt.

Vi är en ideell förening och har ingen möjlighet att ha funktionärer som gör allt arbete.

Som medlem har Du ett egenansvar att utföra 4 timmars arbetsplikt. Arbetsledare/sektionsledare kan kalla till arbete.

Har du inte blivit kallad måste Du själv kontakta arbetsledare/sektionsledare.

Om du inte fullgjort din arbetsplikt debiteras du 225:/ timme.

Du kan själv se vilken arbetsgrupp du tillhör, efter inloggning.

https://www.sigtunabk.se/medlemmar/arbetsplikt/

Grupp antalet är justerat, du kan jobba i den grupp som behöver Din hjälp.

Meddela din Grupp chef eller gruppens chef att du jobbat.

Gruppchefer 2019

Flottvik:​ Klas Carlgrenvarvschef@sigtunabk.se

Hamnen: Anders Konradssonhamnkapten@sigtunabk.se

Klubbholmen:​​ Curt Drouggeqrt.drougge@telia.com     0708-18 23 15

Småbryggorna:

Malmen, B11:Fredrik Thorstenssonfredrik.thorstensson@home.se

Blackan:​ Tobias Nymantobias@aktiverakliniken.se

UJS:​ Pål Söderbypal.soderby@gmail.com

BoL