Miljö: Inför torrsättningen

Inför torrsättningen: Att rengöra båtbotten, skrapa alternativt högtryckstvätta, skall marken täckas med presenning. Samla upp all giftfärg och övrigt som har släppt från båtbotten samt forsla det till miljöstationen.
Vid frostskydd av motorn, spola rent med färskvatten därefter skall vi endast använda godkänd antifrostvätska (t.ex. propylenglykol som ej är lika giftig som etylenglykol)

Innan båten sjösätts, starta motorn och ”kör ur” glykolblandningen” i en hink eller dunk, inte på marken, för att slippa skadliga ämnen i vattnet. Ta med alla plastdunkar med glykolblandningen samt tomma färg- och oljeburkar till miljöstationen.

Miljöombudet SIBK