Kallelse till kvartalsmöte

Torsdagen den 28 november kl 19 är det dags för kvartalsmöte igen.

Plats: Sigtuna Stadshotell

Vi måste ha in anmälan för de som vill äta en bit mat efter mötet. Ange ev allergier etc. Denna anmälan måste klubbmastare@sigtunabk.se ha senast en vecka innan, dvs 21/11, så att köket kan avväga antal och typ av mat.

På kvartalsmötet kommer vi att ta upp stadgeändringar för andra gången.
Syftet med ändringarna är att förtydliga klubbens roll som en ideell båtklubb
Stadgeändringar Augusti 2019