Corona – Arbetsplikt

Arbetsplikt. Styrelsen har beslutat att minska antalet arbetspliktiga uppdrag där det är svårt att arbeta distanserat från varandra. Av den anledningen kommer det inte att debiteras någon avgift för medlemmar som inte fått möjlighet att fullgöra sin arbetsplikt under år 2020. De som ändå kunnat utföra arbetsplikt under året kommer att få räkna den tillgodo för kommande år. Verksamhetsansvariga i båtklubben kommer att kalla till arbetsplikt där distansering är möjlig. För hamnen kommer en lista att anslås på hamnkontoret med mindre arbetsuppgifter där du kan anmäla ditt intresse och på så vis göra dina timmar. Motsvarande möjlighet kommer även finnas för andra verksamheter såsom varvet, jollesektionen m.m.