Corona – Kvartalsmöten

Kvartalsmöten. De vanligtvis så välbesökta kvartalsmötena skjuts tillsvidare på framtiden. Istället kommer styrelsen och verksamhetsansvariga att öka informationsflödet via klubbens hemsida. Klubbmedlemmar är som alltid välkomna att kontakta båtklubben för att föra en dialog om allehanda frågor.