Kontroll av märkning på varvet

Onsdagen den 11 mars kommer vi (två st.) att göra en kontroll för att se att båtarna är ordentligt märkta med namn och telefonnummer enligt vårt varvsreglemente. Gamla oläsliga eller svåra att hitta gäller inte som märkning.

Du som har väl synlig märkning av båten kan lämna detta mail utan åtgärd.

För dej som inte har märkning enl. ovan kommer enligt reglerna att debiteras 500:- kr

Hälsningar

Varvsledningen