Behöver hjälp av arbetspliktig på varvet

Hej Båtvänner
På lördag den 30 oktober har vi vår sista upptagningsdag med subben. Vi behöver hjälp vid upptagningen.
Det är endast 10 båtar så det blir en kort dag 08:30 till ca 14:00.

Självklart räknas denna tid som arbetsplikt.

Vänligen ställ upp
Klas / varvschef / 070-5747477