Nya rekommendationer om sanering av båtbotten

För att inte giftiga ämnen, som till exempel det numera förbjudna tributyltenn (TBT), ska spridas i naturen gäller det att sanera båtbottenfärg på rätt sätt. I en ny rekommendation som vänder sig framför allt till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare, presenteras nu riskminskande åtgärder för att sanera färgen säkert.

Fyra metoder pekas ut som lämpliga för borttagning av bottenfärg. Dessa är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa.

Åtgärder vid sanering av bottenfärg

• marken under båten täcks
• vind- och regnskyddad miljö skapas runt båten
• miljö med undertryck skapas vid blästring
• personlig skyddsutrustning används
• färgdamm, färgrester, blästermedia och annat material som kommit i kontakt med färgrester och damm samlas upp och hanteras som farligt avfall
• farligt avfall hanteras på rätt sätt och lämnas till godkänd avfallsmottagare
• människor och djur i omgivningen skyddas

Källa: Transportstyrelsen