Miljötips inför sjösättningen

Tips inför sjösättningen!
Kör ur motorn (ej på marken) ta reda på glykolblandat vatten i dunkar och lämna till deposition.
Plocka ihop vid vaggor eller bockar färgburkar eller dunkar får heller inte lämnas kvar.
Det skall vara städat och ihop plockat inför miljökontroll från kommunen.

Miljöombud  B Fougner