Nockebybron stängd 5e juni

Sjöfartsverket har beslutat om partiell avlysning (ingen broöppning) av den allmänna farleden 912, i delen under Nockebybron, mellan kl. 08:10 – 11:00 söndagen den 5 juni 2022.

Avlysningen är för att Trafikverket vill undvika broöppning på grund av passerande bilkortege på Nockebybron.
Fartyg som inte behöver broöppning kan passera som normalt.

2908_Nockebybron 5 juni