UFS: Södertälje kanal och sluss är avlyst 27-29 maj

* 16618 (T)
Sjökort: 6181
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Södertälje kanal och sluss. Farled tillfälligt avlyst 27 – 29 maj, 2022.
Se: 2022:904/16664(T)

Tid: 27 maj 0600 – 29 maj 2300, 2022.

Farleden genom Södertälje kanal och sluss är avlyst för all båt- och fartygstrafik.

Avlysningen gäller farleden mellan positionerna a) och b).

Nordlig avgränsning för avlysning a) 59-12,27N 017-37,43E Mälarhamnen
Sydlig avgränsning för avlysning b) 59-10,90N 017-39,38E Igelstaviken
Bsp Mälaren – Hjälmaren 2020/s30, s31

https://ufs.sjofartsverket.se/Current/NoticeDetails?notice=16618