UFS: Kontroll av utmärkning försenad

* 16764 (T)
Sjökort: 10, 111, 112, 113, 1131, 1133, 114, 6141, 6142, 6181
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Kontroll av utmärkning försenad.
Tid: Tills vidare

Sjöfartsverket genomför varje år ett stort underhållsarbete med att se över prickar och annan utmärkning längs med Svenska kusten. Detta arbete har pågått längre än väntat i Mälaren. Sjöfarare uppmanas därför till extra uppmärksamhet och försiktighet när det gäller flytande utmärknings positioner, eller eventuellt saknad utmärkning i Mälaren och omgivande farvatten.

Information om vilken utmärkning som är rapporterad skadad, saknad eller icke fungerande finns på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se. Enklast hittar man informationen på ”Kartvisaren” där man klickar i ”Felanmälda Sjösäkerhetsanordningar”.

Sjöfarande som uppmärksammar felaktigheter på utmärkningen, att sjömärken till exempel är ur position, eller fyrljus som slocknat, uppmanas att ta kontakt med Sjöfartsverket.

Kontaktuppgifter och formulär för rapport om fel återfinns på Sjöfartsverkets webbplats: www.sjofartsverket.se