Kallelse till Årsmötet 2023

Kallelse till Sigtuna Båtklubbs årsmöte 2023

Datum: 2023-02-22
Tid: 19.00 (18.00 för nya medlemmar)
Plats: Hotell Kristina (Rektor Cullbergs Väg 1, 193 35, Sigtuna)

Nu är dokumenten till årsmötet publicerade på hemsidan.
Du når dom, efter inloggning, under medlemsmenyn/årsmöte

Kallelsen med bifogade filer är skickad per mail

(Uppdaterad 20230208)