Ny styrelse 2023

På årsmötet och på efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades följande.

Styrelsen för SiBK 2023 består av följande personer:

Ordförande: Ulf Ahlinder (fyllnadsval 1 år).
Vice ordförande: Lars Feuk ( nyval 2 år).
Kassör: Rolf Stackeryd ( omval 2 år).
Vice kassör: Carl Hård af Segerstad ( 1 år , mandattiden går ut 2023).
Sekreterare: Christina Schönewald (omval 2 år).
Ledamot: Fredrik Rudin (omval 2 år).
Ledamot: Pia Samuelsson.
Ledamot: Joakim Persson.
Ledamot/ Arbetsplikt: Bo Lilja

Övriga funktionärer:
Revisor: Christopher Rehnström ( omval 1 år).
Revisor: Lars Andersén Resare ( omval 1 år).
Revisorsuppleant: Fredrik Hellström (nyval 1 år).

Hamnkapten: Joakim Persson.
Vice hamnkapten: Kent Östergren.

Varvschef: Klas Carlgren.
Vice varvschef: Mikael Sellgren.
Varvsfunktionär: Jan Lindgren.

Jollesektionen: sektionschef, Charlotta Wieland
Klubbmästare: Anders Thellberg.
Medlemssekreterare: Andreas Pallinder.
Klubbholmsfogde: Andreas Pallinder.
Miljöombud: Börje Fougner.
Utbildningssektionen: Pia Samuelsson.
Mek. Service: Svante Carlsson.

Valberedning:
Björn Naesström , sammankallande ( omval 1 år) Ulf Evensson (omval 1 år).
Suppleant: vakant.

Ombud SMBF: Bo Lilja Ombud SSF: Charlotta Wieland.

Hamnkommittén består av:
Joakim Persson, Carl Hård af Segerstad, Bo Lilja, Kent Östergren samt 4 st. bryggvärdar.
Varvskommittén består av:
Klas Carlgren, Mikael Sellgren, Ulf Ahlinder och Rolf Stackeryd.