Information om Corona

posted in: Corona | 0

Med anledning av Coronapandemin har Sigtuna Båtklubbs styrelse beslutat att vi om möjligt ska bidra till att minska risken för smittspridning. Vi kommer samla all information om Covid-19 ”Corona” under ett eget menyval tillsvidare. Om SiBK /Covid-19 Corona

Arbetsplikt 2020

Utdrag ur stadgarna: 2.4 Skyldigheter Medlem med båt inom klubbens verksamhet, skall utföra arbetsplikt med det antal timmar, som beslutas av årsmötet. Klubbfunktionär är befriad från denna arbetsplikt. Medlem skall uppdatera till klubben anmälda data så fort anledning föreligger. Årsmötet … Continued